Đọc Thư

Đọc Thư

Thư anh em đọc mấy lần ?

Thư em anh nhẩm thuộc lòng mỗi đêm

Tưởng như giọng nói êm êm

Ru anh vào giấc cô miên tự tình

LHN