Nhất Định

Nhất Định

Sau khi đọc bài thơ ‘hôn nóng má’

Nếu em cùng với Phượng có đi chơi

Lỡ ách xì Phượng sẽ chọc cho coi

Nè ! Đó , đó ! Cậu Mười hôn đó hả ?

 

Dẫu một mình chẳng có ai chọc phá

Khi hắt hơi em hẳn nhớ bài thơ

Và cho dù em không nghe nóng má

Nhất định em cũng nhớ đến một người .

LHN

(thư ngày 18/03/1999)