Yêu Quá

 

Yêu Quá

Em có thường tự nhiên nghe nóng má ?

Hay tự nhiên chẳng cảm cũng hắt hơi ?

Nếu ách xì : Anh gọi đó em ơi

Còn bừng má : Anh vừa hôn đấy nhá .

 

Từ bây giờ cứ mỗi lượt hắt hơi

Hãy nghiệm xem : Má em cũng nóng thôi

Vì hể nhớ , anh lục thư tìm ảnh

Để vừa hôn vừ gọi khẻ – Dung ơi !

 

Em vẫn đó sao trước đây không nhớ

Chỉ nhói buồn mỗi thoáng nghĩ đến em

Còn bây giờ cứ da diết từng đêm

Em vẫn đó – Sao nhớ ơi là nhớ .

LHN

(lá thư thứ 1 , 21/01/1999)