Anh Có Yêu Em ?

Anh Có Yêu Em ?

Ngọt ngào lời Anh qua những trang thư

Như thảo dược làm vơi bao phiền não

Em uống từng lời xoa dịu cơn đau

Anh vuột khỏi tầm tay em xa quá !

Khao khát làm sao lời lẻ thiết tha

Từ đáy lòng Anh dành cho em đó

Mở lối tim Anh mở lòng để ngỏ

Cho em thấy em trong trái tim Anh

Được ấp yêu bằng máu thịt tinh anh

Hay mờ nhạt rồi phôi pha năm tháng

Những lời yêu chỉ là cơn gió thoảng

Hay nỗi niềm sâu đậm cho riêng em

Là thật lòng xin hãy nói yêu thêm

Bởi tình Anh ban nhịp sống tim nầy .

KD

(30/06/99)