Chia Ly 1

Chia Ly 1

Anh đi tràn nỗi nhớ

Em về ngập niềm thương

Lệ nào ngăn nghẹn cổ

Lệ nào đành rơi tuôn

 

Giọt lệ như hạt muối

Xát buốt rát con tim

Tiếng nấc như mũi kim

Châm hồn anh đau nhói .

 

Giờ cách một đại dương

Tìm đâu vành môi ấp

Còn đâu vòng tay thương

Có chăng buồn gặm nhấm

 

Bên nầy trời anh nhớ

Bên kia biển em chờ

Mong ngày lại có nhau

Nhớ thương đếm từng giờ .

LHN

(27/06/1999)