Chia Ly 2

Chia Ly 2

Anh đi như cơn gió

Em về trong đơn côi

Tháng ngày dài ngăn cách

Đâu chỉ đại dương thôi .

 

Chỉ một vẫy tay chào

Là chẳng còn thấy nhau

Biết không là vĩnh biệt

Nước mắt cứ dâng trào .

 

Nhớ Anh đêm thức giấc

Nghe hơi áo trên người

Chẳng biết mơ hay thật

Tiếng Anh cười vui tươi .

 

Anh giờ xa xôi lắm

Biết khi nào có nhau

Có nhớ mong tìm gặp

Chỉ lưu ảnh nhạt màu .

KD

(tiển anh 27/06/1999)