Nguyện Ước

Nguyện Ước

Vầng trán bướng bỉnh

Đôi mắt thông minh

Vai thon tóc xỏa

Nụ cười thật xinh .

 

Yêu em biết mấy

Duyên tự kiếp nào

Hai đứa có nhau

Sau bao cơn xoáy .

 

Tình cuối cho nhau

Sắt son một màu

Bên nhau mãi mãi

Yêu đến bạc đầu .

LHN