Ô Hay

Ô Hay

Ô hay biết tự lúc nào

Tình yêu len lén bước vào không hay

Lâng lâng , là lạ , say say

Biết ra tình đã trao ai mất rồi .

LHN