Tự Nhủ

 

Tự Nhủ

Em muốn nói với anh

Muôn ngàn lời yêu thương

Cứ dâng lên trong lòng

Từ trái tim thổn thức

Nhưng có vẻ với Anh

Nổi niềm em phù phiếm

Thôi thơ em để dành

Bầu bạn nổi niềm riêng .

KD (12/07/99)