Xa Anh

Xa Anh

Em không thể cưỡi được mây

Cũng không thể đi cùng gió

Vượt qua ngàn dặm chim bay

Tìm Anh chốn xa xôi đó .

 

Em đành ngồi kết thời gian

Ngày dài đọng buồn thành chuổi

Gom hết nhớ nhung ngút ngàn

Dệt thơ chở tình khôn nguôi .

 

Tìm dáng Anh giữa thinh không

Tìm vòng tay quanh chỗ nằm

Quay quắt nhớ mong trong lòng

Mặn nồng chỉ còn dư âm .

KD (nhớ Anh 17/07/99)