Hoài Niệm

Hoài Niệm

Anh ơi gió vô tâm lắm

Cứ mang mây về làm mưa

Mang cả không gian say đắm

Nhắc ngày tình trao ân cần

 

Hôm ấy mây trời thật thấp

Không gian nồng mùi biển lành

Lưa thưa vài cơn mưa gấp

Không làm ướt áo tình nhân

 

Nhốt thời gian ngoài ô cửa

Địa đàng cách một vuông sân

Thế nhân không tồn tại nữa

Chỉ còn đôi tim rất gần

 

Tinh khôi đời người đọng lại

Trói chặt em vào Anh rồi

Một lần để là mãi mãi

Em là của riêng Anh thôi .

KD (19/07/99)