Nhớ

Nhớ

Hơi lạnh lùa vào qua khung cửa

Chợt về hối hả một cơn mưa

Em thèm hơi ấm người yêu dấu

Nhớ Anh – ôi nhớ ! nói sai vừa …

 

Anh không hiểu thấu lòng em sao ?

Đã trãi ra trọn vẹn sắc màu

Đã trĩu tình Anh như quả chin

Đã thấm màu son bao ước ao …

KD (29/08/99)