Tình Đau

Tình Đau

Đâu ngỡ đời ta năm mươi mấy tuổi đời

Mà giọt lệ tình lần đầu biết tuôn rơi

Xin cám ơn em đã cho ta cảm xúc

Để biết đau thương cũng thú vị tuyệt vời .

LHN (thư 16/10/99)