Tình Muộn 2

Tình Muộn

Năm anh mười sáu tuổi

Em mới sinh ra đời

Hai phương trời xa lạ

Hai mãnh đời hai nơi

 

Khi anh mười bảy tuổi

Em cũng vừa thôi nôi

Đứa còn đang học trò

Đứa mới vừa tập nói

 

Rồi anh ba sáu tuổi

Em vừa tròn đôi mươi

Cô học trò xưng cháu

Thầy giáo gọi Cậu Mười

 

Thầy yêu em rất đổi

Nhưng làm sao dám nói

Khi tình là không tưởng

Chỉ yêu câm nín thôi

 

Khi tình mười sáu tuổi

Tiếng yêu mới ra đời

Anh , em còn bỡ ngỡ

Khi anh , lúc Cậu Mười

 

Rồi tình mười bảy tuổi

Tiếng yêu vừa thôi nôi

Cậu Mười không gọi nữa

Gọi bằng anh yêu thôi

 

Cuộc đời ngẫm thật hay

Như duyên số an bày

Không chờ , không dám ước

Mà tình muộn vẫn say

 

Tình dẫu muộn vẫn say

Yêu nhau suốt kiếp này

Dù giận ghen hờn dỗi

Tình say càng thêm say .

LHN