Tình Muộn 1

Tình Muộn

Anh đã bay từ ngàn dặm xa

Trao tặng tôi mối tình ngọc ngà

Từ thuở thanh xuân tình chỉ chớm

Giờ tóc ngã màu tình chưa già

 

Tôi chỉ hơn Anh mái tóc xanh

Còn thì mắt đã hết long lanh

Má hồng đã nhạt theo năm tháng

Bỗng thấy xuân trao giấc mông lành

 

Như là chưa hề ngăn cách nhau

Như đã quen nhau từ kiếp nào

Tôi đến bên anh tình chân thật

Nhủ lòng đi hết đoạn đời sau

 

Lạy trời dù có trãi phong ba

Thử thách không làm vơi mặn mà

Bỏ lại sau lưng trò nhân thế

Tình chung mãi mãi chẳng rời xa .

KD (22/07/99)