Xin Đừng

Xin Đừng

Xin rót cho nhau lời êm ái

Đừng viết cho nhau lời đắng cay

Xin tránh cho nhau tiếng mĩa mai

Đừng để cho nhau tiếng thở dài .

LHN (thư 01/08/99)