Đâu Lá Diêu Bông

Đâu Lá Diêu Bông

Không cho anh cơ hội

Đi tìm lá diêu bông

Bao năm không chờ đợi

Sao em không lấy chồng ?

 

Anh đi trong vô vọng

Chẳng mơ gì diêu bông

Sao bao năm vẫn giữ

Hình bóng em trong lòng ?

 

Đến khi tóc đã phai

Cuộc đời chẳng còn dài

Muộn màng nhưng mãi mãi

Ta mới trọn vòng tay

 

Dù không có diêu bông

Vẫn nhận anh làm chồng

Hiểu tình anh chân thật

Tình em chỉ tặng không .

LHN (May 23 ,2000)