Hạnh Phúc Đầu 1

Hạnh Phúc Đầu 1

Bỏ lại thế giới êm đềm

Em níu chặt lấy tay anh

Bước đi những bước thật dài

Vội vã mong đường ngắn lại

 

Em biết cuộc đời mong manh

Thế giới không chỉ màu xanh

Duyên may chỉ là tặng phẩm

Luôn luôn kiếp người thăng trầm

 

Em biết mình chỉ bắt đầu

Cho một đoạn đường chông gai

Đôi khi nghe lòng sợ hãi

Đôi ta nhỏ bé lạc loài

 

Nhưng tự trong lòng em hiểu

Em luôn có anh trong đời

Em không một mình trơ trọi

Tình anh đủ thay mọi người

 

Và nay thiên thần nhỏ b é
Đi ểm trang thêm tình đậm đà

Ước mong dẫu đời gian khó

Con luôn là ngọc là hoa .

KD (Feb 8th 2001)

Kỷ niệm sinh nhật ông xã