Vợ Chồng Son 2 – 3

Vợ Chồng Son 2

Vừa ra khỏi cửa thấy nhớ rồi

Chỉ muốn quay vào với em thôi

Muốn được bên em thêm chút nữa

Muốn hôn túi bụi lên mắt môi .

LHN

 

Vợ Chồng Son 3

Sáng đi em có dặn anh

Ở nhà nhớ nấu nồi canh móng giò

Nêm chút bột ngọt , hành , ngò

Đừng nấu rục quá , sao cho vừa mềm

Vừa canh lửa vừa nhớ em

Em làm ở hãng có thèm nhớ anh ?

LHN