Vợ Chồng Son 1

Anh bảo em – Nào cho hôn mấy cái !

Em nghiêng đầu – Một cái lên má thôi !

Anh thừa cơ hôn luôn lu bù cái

Và hôn bừa túi bụi khắp mắt môi

 

Cười khúc khích em xoay đầu tránh né

Cái ông nầy – và mắng – Thô bạo thay

Ỷ dùng sức ép người không quân tử

Đừng dùng tay hôn em được mới tài .

LHN