Phôi Phai

 

Nhớ ngày xa xưa đó

Tình yêu vừa đến bao nhiêu mộng

Tháng ngày trong đắm mê

Đời như bài thơ tình ước mơ .

 

Ngỡ tình luôn xanh mãi

Không nhạt theo bước chân thời gian

Tình mãi như ngàn sao

Đâu ngờ tình theo thoáng chiêm bao .

 

Tình chưa vui trọn câu

Đã nghe đời nặng sầu

Người chưa xa rời nhau

Đã nghe lòng quên nhau .

 

Tình yêu băng giá trong nồng say

Người tình hờ hững trong vòng tay

Cuộc tình chua xót trong nhạt phai .

 

Trách đời hay duyên số ?

Đàn xưa giờ đã sai cung rồi

Nói gì cũng thế thôi

Giọt đắng từng đêm cung sầu rơi .

 

Những lời xưa ân ái

Giờ có còn chăng câu thở dài

Người vẫn trong vòng tay

Sao tình từ lâu đã phôi phai .

LHN