Mần thơ !


Thân tôi vốn kiếp ve sầu
Tối ngày đàn hát nghêu ngao vang nhà
Gần đây vợ bảo anh à
Hát đàn ồn quá, hay là…mần thơ!
Chỉ cần im lặng thẫn thờ
Thơ thời sẽ tới khỏi chờ đợi lâu
Mần xong hãy post mấy câu
Điền vào chỗ trống nơi đầu vườn thơ
Tâm tình một chút vậy mờ
Để vườn hoang vắng xác xơ hổm rày
Nghe lời thủ thỉ hay hay
Gồng mình tập tễnh vào đây khoe tài
Gõ mãi mới được vài bài
Gà ơi đừng réo gọi hoài nữa nghe!

Tuấn Râu

Trở về >>> Thơ Tuấn Râu Thơ Nhiều Tác Giả  *  HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s