Thời gian


Thôi không còn nhớ nữa
Thời tuổi thơ xa xưa
Thuở nào tôi áo trắng
Tung tăng nhảy chạy đùa

Nay tóc bạc trắng đầu
Nhăn nheo vùng mắt sâu
Dõi tìm trong trang ảnh
Bạn xưa nào thấy đâu!

Trường xưa nhòa trong sương
Ký ức không tỏ tường
Mờ phai ngày tháng cũ
Bạn bè còn vấn vương?
Còn chăng kỷ niệm cũ?
Ký ức không tỏ tường!
Trường xưa mờ trong sương!

Tuấn Râu

Trở về >>> Thơ Tuấn Râu Thơ Nhiều Tác Giả  *  HOME

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s