NÔĨ BUỒN

Đàn em ôm xiết lấy lời
Nỗi buồn len lén về trời thinh không
Chim muôn nhớ gió nhớ đồng
Nổi buồn quay lai như lòng trung trinh
Như minh cái thủơ lặng thinh
Như tình cái buổi anh xin ghé nhà…
Vườn ai cây sứ ngát hoa
Tim em mấy nhánh dậu rào vây quanh
Nỗi buồn nằm vắt ngang cành
Ngũ quên không dậy rối ngàn tóc tơ…
Nông thị
MARCH 30/2015

Trở về   Thơ Nông-thị-Ngọc-Điệp       *       HOME