HẠNH PHÚC​

 

HẠNH PHÚC

Buông bỏ tham sân hạnh phúc rồi,
Cái tôi còn giữ khổ đời thôi.
Cuộc đời bão lửa đầy tham vọng,
Bến Đạo dòng trong tỏa sáng ngời.
Xuống thế ôm không gian khoảng trống,
Rời đời thả vật chất đời trôi.
Ham tham hạnh phúc sao tìm được,
Dứt bỏ cái tôi mãi thắm đời.
HỒ NGUYỄN (10-11-16)

Câu chuyện Hạnh Phúc :

Có một người đàn ông muốn hạnh phúc nên viết lên bảng dòng chữ:

TÔI MUỐN HẠNH PHÚC

Một nhà sư đi ngang qua thấy vậy bèn xóa đi chữ: TÔI

Nhà sư bảo:
– “Hãy bỏ cái TÔI đi!”.

Rồi nhà sư lại xóa tiếp chữ: MUỐN
và bảo:
– “Hãy bỏ tham MUỐN đi!”
– Bây giờ ông đã có HẠNH PHÚC.

Hạnh phúc của Đạo Phật ”ngộ” thiệt !
“Người đời thì ”lượm vô ”mới hạnh phúc. Người tu Phật thì phải
“bỏ ra” mới hạnh phúc. Khác là vậy!.

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

*   HOME

Đọc thêm >>> Văn GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s