MOM / MẸ

MOM

You are the sunlight in my day,
You are the moon I see far away.
You are the one I lean upon,
You are the one who makes my troubles gone.
You are the one who taught me life,
how not to fight and the difference,
between right and wrong.
You are the words within my song,
You are my wonderful MOM.
You are the one who cares for me,
You are the eyes that help me see.
You are the one who knows me best,
You are my favorite from east to west.
You are the one who helped me dream,
You hear my heart.
You hear me scream.
I’m afraid of life but looking for love,
I’m blessed that God sent me you from above.
You are my friend, my heart, and soul,
You are the greatest MOM I know.
© Dana Wheeler

Phỏng dịch 1 : MẸ

Mẹ là ánh sáng của ngày trôi,
Mẹ bóng trăng soi thấy rõ đời.
Mẹ chỗ cho con an vững tựa,
Mẹ xua bóng tối khó khăn vơi.

Mẹ dạy dỗ con sống đúng người,
Mẹ truyền kiến thức rõ mười mươi.
Mẹ cho con biết điều sai đúng,
Mẹ dạy kiên cường vượt khó khơi.

Mẹ là âm điệu tự bài ca,
Mẹ giúp ý nâng vẻ ngọc ngà.
Mẹ cận đỡ đần thương dạy dỗ,
Mẹ là mắt sáng rọi đường xa.

Mẹ rõ đường đi của trẻ thơ,
Mẹ hơn ai hết dạy con khờ.
Mẹ đông tây chỉ đường con bước,
Mẹ giúp đời con xóa bóng mờ.

Mẹ là máy dắt dẫn đời con,
Mẹ giúp cho con bước vẹn toàn.
Mẹ giúp con tròn lời ước nguyện,
Mẹ nghe từng nhịp đập tim non.

Mẹ rõ con từng nét xót ghi,
Mẹ xua tan nỗi sợ sầu bi,
Mẹ từ chót ngót cao sa xuống,
Mẹ tợ tim, hồn, bạn bước đi.

Cám ơn Trời cao cả,
Cho tình MẸ bao la.
Giờ thì con đã hiểu,
MẸ quí hơn ngọc ngà!
HỒ NGUYỄN (31-5-17)

Trở về > Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2

TRANG THƠ PHỎNG DỊCH  * HOME

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)