Bình a! “Chẩu”!

Image result for chinese people images

Nói tới “Chệt” nghĩ ngay “Thằng “ bụng phệ
Vác trống chầu đi lại khắp mọi nơi
Huênh hoang con cháu đền thiên tử
Rốn vũ trụ nó phong mình Trung quốc
Dân tộc chung quanh là thứ dã man
Tụi nó đến đâu là tiếng tăm đó
Thấy “Chệt” đến bảng đưổi chỗ khác chơi
Này nhé! Hủ tiếu ở đâu là nó
Chỗ nào la ó là chỗ thằng Tàu
Thằng nào ở dơ chắc chắn là “Chệt”
Đám tụi nó đến đâu ai cũng ghét
Vừa xấu vừa cướp lại vừa tham
Tham trời tham biển “Tham” thù oán
Bày vẽ bò thè lưỡi dơ liếm láo
Thiên hạ cản nó bịt tai làm điếc
Lại “Ồn ột” lên bàn thọc huyết heo
Tụi bây lào xào tao đập một hèo
Chết đến nơi miệng còn la bài hải
Chờ hậu quả bọn nó đặng bao lâu
Hồn Mao “Sếnh sáng” về rước thằng Bình
Để Cẩm Bình biết nơi nào mà chạy?

 THĐ/4 Trần Đông Thành

Image result for chinese people images
Người Tàu ăn “canh thai nhi”

 

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s