ÂY NÈ THẦY / MỪNG AI LÊN TIẾNG

 

ÂY NÈ THẦY

Bớ lão Hồ Xưa réo gọi chi?
Bần thần đệ thở một hơi khì.
Già ơi! Hô hấp còn ngon lắm,
Bác sĩ sờ lưng ngóng tí ti.
Vội vã về nhà khoe hiền nội,
Diêm vương số tử đợi thời kỳ.
Gà Què sánh bệnh Xì Que ấy,
Có khác gì đâu “Ta” với “Mi”.
Xi Cà Que

2016-1

MỪNG AI LÊN TIẾNG

Nhớ ai nhắc gọi chớ là chi,
Mừng quá nghe lên tiếng..thở khì.
Sức dẫu có mòn tay vẫn quậy,
Óc dầu cố giữ trí mòn ti.
Chưa chi báo vội cho hiền nội,
Bả phát hiện ra lỡ cũng kỳ.
Im tiếng Gà Què lo lắng quá,
Hỏi xong liên lạc nhớ nghe “mi!”
Hồ Nguyễn

 

Trở về >>> THƠ XƯỚNG HỌA * Thơ Nhiều Tác Giả * HOME

Đọc thêm >>> Thơ Con Gà Què – Thơ Trần Đông Thành   –
Thơ Nguyễn CangThơ Thầy Hồ NguyễnThơ Lê Hữu Nghĩa