HÃY TRỞ VỀ và những bài họa

HÃY TRỞ VỀ

E-mail m sáng ti qua ngày,
Coi có tin gì m
i m đây.
Trông đ
ng trông ngi trông mt ngủ,
Ch
hoài ch đến sang ban mai.
Ng
ười đâu xa cách anh em thế,
Huynh mu
i đi ri bun lm thay!
Bi
ết trước như vy thà chng biết,
Văn th
ơ cho lm ch chua cay.
*Xi Cà Que (5/23/2017)

HỌA : NGƯỜI ĐI NHÓM NHỚ

Trông ngóng thư ai sut my ngày,
Bao gi mi thy bóng ai đây!
Nhìn lên mây trng mây su mun,
Ngó xung sân vườn vng dáng mai.
B nhóm người đi thân dt,
Trông ch my bn thy bun thay!
Cuc đi nay hp mai chia rã,
Vui đó nay bun th
m thía cay.
HỒ NGUYỄN (25-5-17)

Bài Cảm tác : Còn đâu nữa

“Thế gian biến cải vũng nên đồi”
Vật đổi sao dời định luật thôi
Trớ trêu thái bình đang hạnh phúc
Bàng hoàng mây xám phủ nền trời
Bày chi trạng huống xoay tình thế
Huynh đệ xa lìa cảnh đổi dời
Tối thượng quyền uy ban thế tục
An bình tất cả mọi con người
*XCQ

Trở về >>> THƠ XƯỚNG HỌA * Thơ Nhiều Tác Giả * HOME

Đọc thêm >>> Thơ Con Gà Què – Thơ Trần Đông Thành   –
Thơ Nguyễn CangThơ Thầy Hồ NguyễnThơ Lê Hữu Nghĩa