Họa Thơ Hàn Mặc Tử : VỘI VÀNG CHI LẮM

 

15781427_1063386740438913_7277162161249265393_n

 

 

VỘI VÀNG CHI LẮM
Vội vàng chi lắm nhạn lưng mây,
Chầm chậm cho mình giữ mối dây.
Về đến Thần Kinh khoan nghỉ đã,
Ghé miền Gia Hội tỏ tình ngay.
Suốt năm canh mộng hồn mê mỏi,
Chỉ một lòng son muốn giải bày.
Này nhạn! Ta còn quên chút nữa,
Con tim non nớt tặng nàng đây.
Tác giả: Hàn Mặc Tử

 

HỌA: XIN BỚT VỘI VÀNG
Nàng nhạn xin dừng chớ vút mây,
Cho ta níu được nắm theo dây.
Thần Kinh về đó khoan đi đã,
Gia Hội xin vào tâm sự ngay.
Mơ mộng năm canh hồn mỏi mệt,
Lòng son giờ muốn trải tim bày.
Nhạn ơi! Suýt nữa ta quên mất,
Ta tặng tim nồng hãy nhận đây!
HỒ NGUYỄN (Cali: 19-12-16)
Tặng Vườn thơ THĐ
Đọc thêm  :  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Trở về >>> THƠ XƯỚNG HỌA * Thơ Nhiều Tác Giả * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s