HỌA THƠ TẢN ĐÀ : CÁI GIỐNG YÊU HOA

 

16143049_878475838962064_3545221746583658328_nCÁI GIỐNG YÊU HOA

Cái giống yêu hoa lạ lạ đời,
Mắt xanh chưa lọt đã mê tơi.
Chim trời cá nước duyên ai đó?
Vía dạ hồn khôn chết dễ chơi!
Xa cách ngoại trăm nghìn dặm đất,
Ước ao trong sáu bảy năm trời.
Cái mê vô ích mà mê dại,
Mê dại mê mê mãi chẳng thôi.
Tác giả: TẢN ĐÀ

3617264_bec9a_zps5c7mkh1eHỌA 1 :
Yêu hoa cái giống lạ trong đời,
Chưa lọt mắt vào đã khoái tơi.
Cá nước chim trời ai phận đó?
Hồn khôn vía chết dễ như chơi.
Xa xôi cách trở xa nghìn dặm,
Sáu bảy năm mơ ước số trời.
Vô ích mê hoa mê dại quá,
Dại mê mê dại chẳng hề thôi.
HỒ NGUYỄN (06-12-16)
Đọc thêm  :  Thơ Thầy Hồ Nguyễn

15822728_1719147081667320_5693649622273225859_n

Họa 2 : YÊU DẠI
Yêu hoa cái thói lạ trong đời
Chưa biết tên người đã khoái tơi
Nhạn lạc trên trời ai bắt được?
Hồn mê dưới thế chết như chơi!
Xa xôi ngăn cách trăm nghìn dặm
Mơ ước gần nhau mấy tháng trời
Vô ích mơ chi, thân hóa dại
Dại thời cứ dại vẫn mê thôi.
Nguyễn Cang (25/12/16)
Đọc thêm  : Thơ Nguyễn Cang

Trở về >>> THƠ XƯỚNG HỌA * Thơ Nhiều Tác Giả * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s