Họa Thơ TẢN ĐÀ : KHÔNG CHỒNG AI DỄ SỐNG CHI LÂU

noavatar_31

KHÔNG CHỒNG AI DỄ SỐNG CHI LÂU

Trăm năm những nguyện bóng trăng già,
Duyên nợ chàng ơi có thế a?
Địa phủ sao anh về đất mãi?
Trần gian em có tội chi mà?
Kìa con én trắng đâu đâu lại,
Giục cái thoi vàng chóng chóng qua!
Buồn quấn mành trông, trông chẳng thấy,
Chồng ai vô số lối đường xa…
Tác giả: TẢN ĐÀ

12366348_953186284755530_8949409441220048921_n

HỌA 1 :
Tròn nguyện trăm năm bóng nguyệt già,
Chàng ơi duyên nợ thế sao a?
Sao anh địa phủ về xa mãi,
Em ở trần gian tội lắm mà!
Én trắng từ đâu nay lại lại,
Thoi vàng mong giục chóng qua qua.
Mành trông chẳng thấy buồn quanh quẩn,
Vô số chồng ai hiện lối xa.
HỒ NGUYỄN (06-12-16)
Đọc thêm  :  Thơ Thầy Hồ Nguyễn

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3

HỌA 2 :
Nguyện ước trăm năm bóng nguyệt già
Chàng ơi duyên nợ thế sao a?
Anh về địa phủ xa xa mãi
Em ở trần gian tội lắm mà
Én trắng từ đâu bay trở lại
Thoi vàng giục giã sớm luồn qua
Trúc mành buồn vén nhưng không thấy
Bạc số chồng ai khuất núi xa.
Nguyễn Cang (9/12/16)
Đọc thêm >>>  Thơ Nguyễn Cang

Trở về >>> THƠ XƯỚNG HỌA * Thơ Nhiều Tác Giả * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s