Năm 2017 và những bài họa

happy-new-year-2017-gif-images

Năm 2017
Hai không một bảy cộng bù rồi,
Thế giới đến hồi phải khổ thôi.
Mỹ quốc có ông Trump độc thủ,
Nga sô Tổng Thống trị lâu đời.
Trung Đông khủng bố giàn thêm trận,
Phi Á tranh hùng loạn khắp nơi.
Thế cuộc lầm than dân khốn khổ,
Hai không một bảy số bù rồi!!!
HỒ NGUYỄN (31-12-2017)
Đọc thêm  :  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

5c87a2c0adf94d7390360ef5dd9925c3

HỌA 1: TRẢI NGHIỆM
Cộng lại thầy cho đúng số rồi,
Con bài lật ngửa cái vùa thôi.
Bàn cờ nước Mỹ nơi hồi hộp,
Đế quốc Tàu Hoa xứ báo đời.
Lịch sử nước Nam ta đánh Bắc,
Vai Tuồng Mỹ quốc rõ nơi nơi.
Tham Quyền phản bội đi đêm Bắc,
Nước Việt nhìn nay thảm thảm rồi!!
TĐT
Đọc thêm >>> Thơ Trần Đông Thành

fa9e0f678be04f158a5f32502087717e

 

HỌA 2:
Được vẹn mười phân tốt quá rồi,
Bài cào liên tưởng chỉ lôi thôi.
Cộng Hòa đảng thắng Tàu tan mộng,
Tổng thống Trump lên Mỹ đổi đời,
Khủng bố tiêu vong từ mọi chỗ ,
Độc tài thảm bại khắp muôn nơi.
Dị đoan cờ bạc nên quên bỏ,
Được vẹn mưòi phân tốt quá rồi..
LHN
Đọc thêm >>> Thơ Lê Hữu Nghĩa

happy-new-year-2017-gif-images-for-facebook-1

HỌA 3 :
Hai không mười bảy tới nơi rồi
Vận nước đến hồi phải chuyển thôi
Mỹ Quốc thay ngôi Trump thế chỗ
Việt Nam toàn trị Trọng thay đời
Biển đông Tàu Cộng xây bồi đảo
Bắc Mỹ Cao Bồi chống tới nơi
Thế trận bày ra mươi chiến hạm
Hai không mười bảy tới nơi rồi!!!
Nguyễn Cang
Đọc thêm >>>  Thơ Nguyễn Cang

Trở về >>> THƠ XƯỚNG HỌA * Thơ Nhiều Tác Giả * HOME

wishing-you-happy-2017-new-year-gif-image-1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s