NỢ TÌNH / HỌA : LUẬT VAY TRẢ

 

NỢ TÌNH

Mưa vào ca s lt lòng tôi,
N
ước cun tim phng git máu rơi.
Ch
ng y tràn đy còn khách sáo,
Mang dây xi
ết c n mi thôi.
Bàng quan tho
t thy mà kinh hãi,
B
ng vì sao n t tơi.
Cõi th
ế ai ai đu mc n,
Tình yêu n
y ngp đy tri.
Chân cà thọt

HỌA: LUẬT VAY TRẢ

Ca s mưa vào thc tnh tôi,
Khiến như máu t trái tim rơi.
Đ dn đng hn bay bng,
Tht tho kêu gào khiếp chng thôi.
Tình trót l vay nay phi tr,
N dn gánh nng t mưa tơi.
Cuc đi ni tiếp vay ri tr,
Chng thoát đi đâu khi lut tri.
HỒ NGUYỄN (10-6-17)

Trở về >>> THƠ XƯỚNG HỌA * Thơ Nhiều Tác Giả * HOME

Đọc thêm >>> Thơ Con Gà Què – Thơ Trần Đông Thành   –
Thơ Nguyễn CangThơ Thầy Hồ NguyễnThơ Lê Hữu Nghĩa