NỢ TÌNH / HỌA : LUẬT VAY TRẢ

 

122dec07

NỢ TÌNH

Mưa vào ca s lt lòng tôi,
N
ước cun tim phng git máu rơi.
Ch
ng y tràn đy còn khách sáo,
Mang dây xi
ết c n mi thôi.
Bàng quan tho
t thy mà kinh hãi,
B
ng vì sao n t tơi.
Cõi th
ế ai ai đu mc n,
Tình yêu n
y ngp đy tri.
Chân cà thọt

HỌA: LUẬT VAY TRẢ

Ca s mưa vào thc tnh tôi,
Khiến như máu t trái tim rơi.
Đ dn đng hn bay bng,
Tht tho kêu gào khiếp chng thôi.
Tình trót l vay nay phi tr,
N dn gánh nng t mưa tơi.
Cuc đi ni tiếp vay ri tr,
Chng thoát đi đâu khi lut tri.
HỒ NGUYỄN (10-6-17)

 

Trở về => THƠ XƯỚNG HỌA 1 – Trang 2  –  THƠ XƯỚNG HỌA 1 – Trang 1  –  THƠ XƯỚNG HỌA 2  –   TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  – Thơ Nhiều Tác Giả

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què – Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s