Thú Đi Tó và những Bài Họa

XƯỚNG : THÚ ĐI TÓ

Mt ro thiên đường riêng ca ta,
Hai hòn non b
ci đa già.
Ba chân nh
c gy rà khe sui,
B
n mt nheo mi vch c gà.
Năm tháng d
ương oai đà hết sc,
Sáu gi
gc c ch còn da.
B
y mươi cũng vn thèm cơm ch.
Tám bó còn mê ph
na là.
LHN

HỌA 1 :

21728318_533730586958617_3532973616238053022_n

Thiên đường nào phi ca riêng ta,
Mà đó là chung ca nhóm già.
Khi hng rán cà rê nhc bước,
Lúc đơ ch vut nm lông gà.
Năm qua già đến đâu còn lc,
Tháng lụn xuân tàn vốn chỉ da.

Bóng xế vn mê cơm nóng xp,
Đôi khi thèm ph mi vui là!
HỒ NGUYỄN (01-11-16)

HỌA 2 : MƠ TIÊN 

24993587_832518133589760_7447066190791273773_n
Một góc thiên đường đâu của ta
Lưng cong gối mỏi bịnh người già
Rong rêu bám chặt bờ khe suối
Kính lúp rà theo đám cỏ gà
Lúc trẻ lực tràn giương mắt cọp
Về già sức kiệt chỉ còn da
Xuân tàn nhưng vẫn thèm cơm trắng
Đôi lúc mơ tiên phở mới là!
Nguyễn Cang

Trở về => THƠ XƯỚNG HỌA 1 – Trang 2  –  THƠ XƯỚNG HỌA 1 – Trang 1  –  THƠ XƯỚNG HỌA 2  –   TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  – Thơ Nhiều Tác Giả

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què – Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s