THƯƠNG EM THIẾU VẢI và những Bài Họa

THƯƠNG EM THIẾU VẢI

Thấy em thiếu vải thật buồn ghê!
Dáng ngọc hở hang khắp mọi bề.
Mông trắng nõn nà trơ hở lộ,
Ngực phồng nũng nịu lỡ nhìn…tê!
Nữ nhi số kiếp đời nghèo thiếu,
Nam phái nhìn qua ngại rước về.
Xin có ai thương mang giúp vải,
Kẻo không… tội nghiệp mấy chàng dê.
HỒ NGUYỄN (04-6-17)

HỌA 1 : Thương Em Không Vải 

Em chng áo qun thy ti ghê,
Làm sao thu xếp trn đôi b.
B khe thung lũng hn xao xuyến,
Nhúm c sườn đi d tái tê.
Li mng bướm già còn mun đến,
Đường hoa ong lão vn ham v.
Du cho diếm v vài ngàn bc,
Vn ngi người đi nói t dê !
LHN 

HỌA 2: Than ôi thiếu vải

Ăn mc h hang thy phát ghê!
Đ
i cao thung lũng l tư bề.

Cam tuyn lch nước khua sương đng,
C di mưa ngun ngi gió tê.
Quán cũ đi qua nghe ngi bước,
Đường xưa ngonh li mun quay về.

Ai người quân t ra tay vt,
Ko my già gân mang tiếng dê!
Nguyễn Cang

dr3dr4dr2dr5dr6dr7
 24909654_655670991488840_1787050602980631066_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s