Học phí đại học công lập sẽ tăng lên 50 triệu đồng/năm

Với giá học phí hiện tại ở đại học, nhiều gia đình đã không lo nổi !
Tăng giá học phí thêm nữa là cách mà bọn Việt Cộng hạn chế sinh viên vào đại học. Đây cũng chính là 1 trong những hình thức ngu dân để trị của cộng sản !

LĐO | 

Giờ học của sinh viên Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Thành An
Giờ học của sinh viên Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Thành An
Với giá học phí hiện tại ở đại học, nhiều gia đình đã không lo nổi !
Tăng giá học phí thêm nữa là cách mà bọn Việt Cộng hạn chế sinh viên vào đại học. Đây cũng chính là 1 trong những hình thức ngu dân để trị của cộng sản !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s