Túc cầu Nữ Thế Vận Hội Mùa Hè 2016 tại Ba Tây.

 

Túc cầu Nữ Thế Vận Hội Mùa Hè 2016 tại Ba Tây.
 
Tranh vòng loại cuối cùng của khu vực Á Châu, 
 
để lấy vé đi Rio De Janeiro, Brazil:
1.- Đội Úc Đại Lợi hạ Nhật Bản 3-1:
 
Toàn trận dài gần 2 giờ.
 
 
2.- Đội Úc Đại Lợi hạ Việt cộng 9-0:
 
Chỉ highlights dài gần 3 phút..