Quốc Hội bang Ontario Canada rợp bóng cờ vàng

Ngày 22/04/2016, Quốc Hội bang Ontario Canada đã công bố văn bản HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO. Trước Dân biểu Julia Munro cho biết các dân biểu được khuyến khích đeo khăn quàng cờ vàng di sản của cộng đồng người Việt tại Canada.

Xem toàn Quốc Hội bang Ontario Canada

Xem bà Dân biểu Julia Munro phát biểu https:

//www.facebook.com/CONGHOATHOIBAO/videos/1721721148066373/