Trung Cộng phá nhà thờ, chôn sống tín đồ Công giáo để đàn áp tín ngưỡng

 

Mời bấm vào link để đọc :

Trung Quốc phá nhà thờ, chôn sống tín đồ Công giáo để đàn áp tín ngưỡng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s