Monthly Archives: May 2015

Trung Quốc tận thu san hô, rong biển


Trung Quốc tận thu san hô, rong biển.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mỹ: Trung Quốc đã đặt vũ khí trên đảo nhân tạo ở Biển Đông nằm trong tầm tấn công một hòn đảo của Việt Nam | Tiếng Chim Việt


Mỹ: Trung Quốc đã đặt vũ khí trên đảo nhân tạo ở Biển Đông nằm trong tầm tấn công một hòn đảo của Việt Nam | Tiếng Chim Việt.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

XIN HÃY GỌI BÁC HỒ LÀ TÊN “LỢN ĐẺ”


Originally posted on Thiếu tá HỒ QUANG:
I. VÌ SAO ĐỪNG GỌI BÁC HỒ LÀ TÊN CHÓ ĐẺ: Trong bài viết trước: “Xin đừng gọi Bác Hồ là tên chó đẻ”. Đúng vậy, vì bản chất lưu manh, gian…

Posted in Uncategorized | Leave a comment