KEY TO MY HEART / CHÌA KHÓA HỒN TÔI / CHÌA KHÓA MỞ TIM TÔI

WDF_2472728

KEY TO MY HEART
Phỏng dịch 1 : CHÌA KHÓA HỒN TÔI

I had closed the door upon my heart
and wouldn’t let anyone in
I had trusted and loved only to be hurt
but that would never happen again
I locked the door and
tossed the key as
hard and as far as I could
My heart was closed for good

Tôi đã khép cửa lòng từ lâu lắm,
Chẳng mong chờ ai ghé bước vào thăm.
Tin và yêu chỉ thấy toàn đau đớn,
Nên nhủ lòng không mở nữa thì hơn !
Và tôi khóa thật chặt cửa tim mình,
Ném rất xa chiếc chìa khóa nhỏ xinh,
Bằng hết sức bình sinh tôi có thể,
Thầm tin rằng hồn sẽ hết u mê…

Then you came into my life and
made me change my mind
just when I thought that
tiny key was impossible to find
that is when you held out your hand
and proved me wrong
inside your palm was the
Key to My Heart
You had it all along

By Amanda Marie

Nào ngờ đâu bỗng dưng anh hiện đến,
Thay đổi hồn tôi từng chút nhẹ êm.
Và giữa lúc tôi tưởng không thể nữa,
Tìm lại được chìa khóa mở tim xưa.
Anh xòe tay bảo rằng thế là sai :
– Chìa khóa ấy anh đã nắm trong tay,
Trong tay anh từ thuở đã rất lâu,
Trong tay anh như phép lạ nhiệm màu…

Con Gà Què  (Mpt. June 15, 2014)

6693670bf60142e231a067e58946b830

PHỎNG DỊCH 2  : CHÌA KHÓA MỞ TIM TÔI

Tôi khóa tim lòng đã bấy lâu,
Không cho ai mở cửa đi vào.
Với tôi chỉ thấy niềm đau xót,
Nên chẳng mong tìm ai nữa đâu.

Tim tôi đã khóa chặt đi rồi,
Giờ chỉ âm thầm kín khóa thôi.
Bao khó khăn xưa cam gánh chịu,
Tim tôi khép lại giữ đời tôi.

Anh đến đời tôi bao đổi thay,
Như chìa khóa nhỏ mở lâu đài.
Bàn tay ấm áp anh mang đến,
Mở cả khung trời chuyển đổi thay!

Anh đến chỉ một mình,
Là chìa khóa nhỏ xinh,
Trái tim tôi chuyển đổi,
Để thấy rõ muôn hình.
HỒ NGUYỄN

About the Poem
After being hurt and not knowing love, not know how to love, not wanting to love – Michael showed me. He was my best friend and slowly I began to love him more and more. I wrote this poem to show him how much his life meant to me and how important his is to be with mine.

http://100-poems.com/poems/love/

Read more at: http://www.netpoets.com/poems/love/1049001.htm © netpoets.com

*
Trở về > TRANG THƠ PHỎNG DỊCH  Thơ Thầy Hồ Nguyễn  Thơ Con Gà Què * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s