LÀNG BÌNH AN ĐÃ TRỞ THÀNH MIỀN ĐẤT DỮ

 

Đây là cảnh tượng của buổi cưỡng chế, chính quyền lấy hồ thuỷ lợi Bờ Tân của làng Bình An giao cho Công ty đầu tư sân golf quản lý. Họ đã lao vào tấn công người dân như tấn công kẻ thù của họ. Thật buồn quá.
Nguồn : Luật Sư Trần Thu Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s