*236 / THUỞ BAN ĐẦU

Trăng mờ soi xuống lòng sông ,
Hiu hiu gió thổi gợn dòng mây trôi .
Con thuyền bé nhỏ ngoài khơi ,
Bồng bềnh không biết cuộc đời về đâu .?

Yêu em trong buổi ban đầu ,
Gặp nhau trên bến đò chiều hoang vu .
Thu về thời tiết âm u ,
Vi vo thoáng lạnh vù vù gió bay …

Hỏi xem người ở đâu đây ,
Cho anh cùng với quấy rầy đưa chân .?
Xin thưa cha mẹ dẫn đường ,
Mổi lần ghé đến bà thường đón em .

Thôi thôi đừng có gần thêm ,
Lở ai thấy được hiểu lầm cho coi …
Em về bên ấy đi rồi ,
Thơ thơ thẩn thẩn đứng ngồi không yên .

Trông theo hình bóng yêu kiều ,
Tình như anh đã thầm yêu em rồi .
Tương tư gói kín trong tôi ,
Xin đem dâng hết cho vơi nỗi lòng .!

Đò đi đò đến cầu mong ,
Thương trao cho trọn dòng đời trôi theo …
Mặc cho lên suối xuống đèo ,
Đôi chân vẫn mãi một lèo bên em .

Trăng tàn sóng nước dịu êm ,
Dòng sông thầm lặng buồn tênh lững lờ .
Chuyện tình đôi lứa trong mơ ,
Đò đưa xin đón trên bờ bóng ai …

      Gặp nhau trên bến ân tình

Thừa Phủ , Huế tháng 10 năm 1966