TIẾNG CHIM ĐỖ QUYÊN

5-do-quyen-7

Ngồi buồn văng vẳng tiếng chim quyên,
Da diết rên than nhớ bạn hiền.
Em có với tôi là ước hẹn?
Sao nghe buồn thắm xót xa riêng.

Quyên có đau buồn đến với tôi,
Xót thương san sẻ đắp vun bồi.
Tiếng quyên dù có ngàn cay đắng,
Ta sẽ vì quyên xóa bóng vơi.

Tiếng quyên không chứa trách hờn ai,
Mà chỉ tâm tư tiếng thở dài.
Tiếng cuốc nhớ về thương Tổ quốc,
Lòng quyên xót phận biển tình ai.

Trầm lắng nghe quyên tiếng thở than,
Lòng ta quặn thắt xót xa tràn.
Mong quyên sớm thoắt vơi đau khổ,
Để cất ngân nga tiếng vút ngàn.

HỒ NGUYỄN (11-10-16)

Đọc thêm > CHIM ĐỖ QUYÊN  của Nguyễn Cang

Trở về >>> Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1 *  HOME

Đọc thêm > Văn GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s