CƠN DÔNG

Cong lưng lướt gió quãng đường dài ,
Cây rũ bên đàng có bóng ai ?
Vác mặt nhìn trời muôn ánh nắng ,
Dưới tàn phủ bóng dáng khoan thai .

Trưa hè oi ả dừng chân nghỉ ,
Gió thổi cơn dông đổ xuống hoài .
Vang dội trên không rền tiếng sấm ,
Mây dày che kín nắng vàng phai .

Antioch , California Tháng 6 năm 1988