Nhắn Về Hà Quãng (3)

 

Khoắc khoải cha tôi nhắc mãi quê xa

Hà Quãng non cao thương nhớ dường nào…

Cha là anh cuả đàn em tám đứa

Chiến cuộc lan tràn, lạc bước vào Nam…

 

Tuổi chớm nụ hồng, đất trời bão giông

i-tờ tôi rớt vào biển mênh mông

Quần thô, áo vải, cha già đi học…

Tuổi Xuân của mẹ trắng tóc như Đông…

 

Giòng họ của ta phải nhờ ruộng nương

Cha đi biệt xứ bao người nhớ thương

Các cô, chú , bác… thân phận ảnh hưởng…

Các em, các cháu…  ba đời đau thương…

 

Quê cha miền núi có còn đấy không ?

Bọn Tàu chiếm đất, cày mộ tổ tông..

Cha đã khuất bóng, còn ai mong ngóng?

Hồn đau vất vưởng…. quê hương não lòng…

 

Hà Quãng xa xôi vẫn mãi trong mơ

Cô, chú, bà con còn có đợi chờ?

Họ hàng, cháu chắt giờ hằng trăm đứa

Soi gương để tưởng mặt thương, mặt nhớ….

 

Hà Quãng thân yêu tôi vẫn dỏi trông

Cao Bằng, Bản Giốc… còn đó hay không?

Ôi! Anh,. cô,. chú… bao giờ thăm được?

Đành gửi ảnh đây ta cùng họ Nông…

June/2016

Nông thị.

Trở về   Thơ Nông-thị-Ngọc-Điệp       *       HOME