Tới phiên Đồng Nai chết cá nuôi…từ nước sông Cái, thuộc nhánh sông Đồng Nai chảy qua Biên Hòa !