NHÂN CHỨNG BUỒN

 

Ngọn đèn thao thức khuê phòng
Vàng con mắt ngắm nỗi lòng ủ ê
Tóc xanh chìm đáy sông mê
Còn đây gối chiếc giấc thề cũng xa
Đèn ơi hãy thức cùng ta
Xin làm nhân chứng ai đà nhớ ai
Đêm nay ngươi chớ ngũ say
Ta, ngươi dìu dắt lất lây cuộc đời
Đừng cười ta, mãi dại khờ
Nhìn ngươi tưởng mắt ai nơi phương trời..
Mi ta đầy ắp sầu rơi
Ôi! Ngươi hãy nói bao giờ ta quên?
Từng đêm trăn trở từng đêm
Và ngươi vẫn mãi là nhân chứng buồn

Bóng đèn treo tít trần cao
Rọi cho ta với đường nào ta đi?…

Kim Chi
OCT. 20/2014

Trở về   Thơ Nông-thị-Ngọc-Điệp       *       HOME