Hoa Đà và Khổng Minh…

Tương truyền, lúc Khổng Minh biết mình không thoát khỏi mệnh trời bèn gọi vợ vào rồi nói:

  • Phu nhân ơi, ta sắp đi ‘bán muối’ rồi. Ta muốn mặn nồng với nàng lần cuối.

Vì biết phu quân không còn ‘cục cựa’, phu nhân lão Khổng bèn đến cầu cứu với Hoa Đà (một lương y của thời Tam Quốc bên Tàu). Cảm thương cho đôi vợ chồng già còn thích trống bỏi, Hoa Đà bèn cho vợ Khổng Minh một toa thuốc gia truyền liều mạnh nhất.

Sáng hôm sau, Hoa Đà vừa dậy đã thấy phu nhân lão Khổng đứng trước cổng.

HĐ: 
- Toa thuốc của ta có đáp ứng được yêu cầu của Khổng thừa tướng không?

KM’s Wife:
- Cám ơn ngài, nhờ có ngài mà đêm qua chúng tôi đã được trở lại thời son trẻ, ông nhà tôi đã “ra đi” trong sung sướng và thanh thản.

HĐ: 
- Vậy, chẳng hay phu nhân đến đây sớm có việc gì?

Vợ KM :

  • Dạ, tôi đến xin thuốc giải để người ta còn

đóng được nắp hòm ạ!!!